School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Trafnidiaeth ysgol / School transport

CANLLAW DISGYBLION / PUPIL GUIDE

TRAFNIDIAETH YSGOL

Gweler isod y dolenni cyswllt ar gyfer ddogfennaeth ddiwygiedig Cyngor Bro Morgannwg ynghylch darparu trafnidiaeth ysgol o ddydd Llun, 22ain Chwefror 2021

Cymraeg / Welsh:

  • Risk Assessment: Provision of School/College Transport Services during Covid-19 (Feb-21)

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/Living/Transport/School%20Transport/School-Transport-General/School-Transport-Risk-Assessment-Welsh-Feb-2021.pdf

  • Covid-19 Safety Requirements for Parents, Carers and Learners (Feb-21)

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/Living/Transport/School%20Transport/School-Transport-General/School-Transport-Operations-Parents-Carers-and-Learners-Feb-2021-Welsh.pdf

 

SCHOOL TRANSPORT

Please find below the links to the Vale of Glamorgan Council’s website pages and its revised documentation concerning the provision of school transport, with effect from Monday, 22nd February 2021.

English / Saesneg:

  • Risk Assessment: Provision of School/College Transport Services during Covid-19 (Feb-21)

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/Living/Transport/School%20Transport/School-Transport-General/School-Transport-Risk-Assessment-Feb-2021-Final-English.pdf

  • Covid-19 Safety Requirements for Parents, Carers and Learners (Feb-21)

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/Living/Transport/School%20Transport/School-Transport-General/School-Transport-Operations-Parents-Carers-and-Learners-Feb-2021-Final-English.pdf

 

Top