School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Bwydlen / Menu

Gweler isod y fwydlen gyfredol ar gyfer ysgolion Cyngor Bro Morgannwg. 

Please see below the current VOG school menu. 

Prydau Ysgol Am Ddim / Free school meals

Os ydych yn hawlio budd-daliadau penodol, gallech arbed arian trwy hawlio prydau ysgol am ddim i’ch plentyn.  

If you are claiming certain benefits, you could save money by claiming free school meals for your child.

Sut mae gwneud cais? / How to apply?

Gweinyddir Prydau Ysgol Am Ddim gan yr adran Budd-daliadau.    Lawrlwythwch ffurflen gais gan ei llenwi a’i dychwelyd i:

Free School Meals are administered by the Benefits department. Download an application form, fill it in, and return it to:

Prydau Ysgol Am Ddim  

Adran Budd-daliadau  

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holltwn  

Y Barri  

CF63 4RU  

benefits@valeofglamorgan.gov.uk

 

Free School Meals

Benefits Department

Civic Offices

Holton Road

Barry

CF63 4RU

benefits@valeofglamorgan.gov.uk

Top