School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Dosbarthiadau / Class Pages

HERIAU HWYL GWYL DEWI - ST DAVID'S DAY FUN CHALLENGES

Diwrnod o heriau hwylus Gŵyl Dewi a chystadlaethau llys:
Braslunio, Collage, Dylunio het, Barddoniaeth, Dweud jôc, Côr, Dawns, Her Lego, Pamffled Dewch i Gymru a Dylunio llwy garu!

A fun filled day of St David's challenges and house competitions:
Sketching, Collage, Designing a hat, Poetry, Telling a joke, Choir, Dance, Lego Challenge, Pamphlet Come to Wales,and Designing a love spoon!

 

CANLYNIADAU! RESULTS!
1af Bran, 2ail Math, 3ydd Pwyll a 4ydd Llŷr.
Da iawn bawb! #GwnewchYPethauBychain #Gwerthoedd #Llwyddo
1st Bran, 2nd Math, 3rd Pwyll and 4th Llŷr.
Well done everyone! #DoTheLittleThings #Values ​​#Success

GITAR.mp4

Still image for this video

PXL_20240202_142408593.mp4

Still image for this video

PXL_20240202_110602639.mp4

Still image for this video

PXL_20240202_142841801 1.mp4

Still image for this video

NADOLIG LLAWEN!

Still image for this video

#24

Still image for this video

#23

Still image for this video

#22

Still image for this video

#21

Still image for this video

#20

Still image for this video

#19

Still image for this video

#18

Still image for this video

#17

Still image for this video

#16

Still image for this video

#15

Still image for this video

#14

Still image for this video

#13

Still image for this video

#12

Still image for this video

#11

Still image for this video

#10

Still image for this video

#9

Still image for this video

#8

Still image for this video

#7

Still image for this video

#6

Still image for this video

#5

Still image for this video

4. Nadolig Llawen! 2023.mp4

Still image for this video

#3

Still image for this video

#2

Still image for this video

Calendr Adfent 2023 Advent Calendar

Still image for this video
Dyma gychwyn ein calendr Adfent ar gyfer 2023! Diolch Dosbarth Derbyn!
Ewch ati i ddysgu arwyddion Nadoligaidd Makaton. Beth am gael aelodau o'r teulu i ddysgu ambell arwydd? Cofiwch ofyn i rieni rannu clipiau fideo ar X @ysgol_iolo Pob lwc!
This is the start of our Advent calendar for 2023! Thank you Reception Class! Go ahead and learn Makaton's festive signs. Why not have family members learn a few? Remember to ask parents to share video clips on X @ysgol_iolo Good luck!

LLWYDDIANT YN YR EISTEDDFOD SUCCESS

Still image for this video
2ail yn y Ddawns Greadigol / 2nd in the Creative Dance. Mwynhewch!

CANLYNIADAU DYDD HWYL GWYL DEWI / ST DAVID'S FUN DAY RESULTS

Cawsom ddiwrnod llawn hwyl wrth ddathlu Dydd Gŵyl Dewi - diwrnod yn llawn cystadlu brwd a heriau hwylus. Dyma rai o uchafbwyntiau ac enillwyr y dydd gyda sgiliau canu, dawnsio, braslunio, TGCH a dweud jôcs yn cael eu harddangos gan bawb! Gwych! 


We had a fun filled day of creative competitions today, as we celebrated St David's day. Singing, dancing, sketching, ICT and joke telling skills were in abundance, and here are some of today's winning creations! Da iawn bawb!

Dydd Gwyl Dewi Hapus!

CALENDR ADFENT MAKATON ADVENT CALENDAR

Still image for this video
Mwynhewch ddysgu arwyddo Makaton gyda chalendr adfent Ysgol Iolo Morganwg!
Enjoy learning some Makaton signing with our Christmas Advent Calendar!

WYTHNOS IECHYD MEDDWL PLANT /CHILDREN'S MENTAL HEALTH WEEK

Top