School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

BLWYDDYN 5 / YEAR 5

Croeso i flwyddyn 5. Rydym yn ddosbarth brwdfrydig a bywiog o 19 o ddisgyblion. Rydym wastad yn llawn bwrlwm ac yn barod i ddysgu ar bob achlysur. Dewch i edrych ar ein tudalen i weld y math o bethau rydym yn cyflawni yn ystod y flwyddyn. Porwch a mwynhewch!

Welcome to year 5. We are an enthusiastic and lively class of 19 pupils. We are always eager and ready to learn on every occasion. Come and see our web page to see the sort of things we learn during the year. Browse and enjoy!

Llangrannog 2023 - Sesiwn Holi/Question session

 

Cynhelir brynhawn holi ac ateb am Langrannog ar gyfer rieni ar brynhawn dydd Gwener, y 29ain o Fedi am 15.00 yn Neuadd yr Ysgol.

The question and answer session about Llangrannog for parents will be held on Friday afternoon, the 29th of September at 15.00 in the School Hall. 

Ysgol y Goedwig/Forest Schools

Fe fydd ysgol y goedwig yn dechrau prynhawn yfory (20fed o Fedi) i flwyddyn 5. Dewch a dillad addas ar gyfer y tywydd. Mae'r grwpiau ar gael ar Google Classroom.

Forest School for year 5 begins tomorrow afternoon (18th of Sept). Bring appropriate clothing for the weather. The groups are available on Google Classroom. 

Top