School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

BLWYDDYN 5 / YEAR 5

Croeso i flwyddyn 5. Rydym yn ddosbarth brwdfrydig a bywiog o 21 o ddisgyblion. Rydym wastad yn llawn bwrlwm ac yn barod i ddysgu ar bob achlysur. Dewch i edrych ar ein tudalen i weld y math o bethau rydym yn cyflawni yn ystod y flwyddyn. Porwch a mwynhewch!

Welcome to year 5. We are an enthusiastic and lively class of 21 pupils. We are always eager and ready to learn on every occasion. Come and see our web page to see the sort of things we learn during the year. Browse and enjoy!

Top