School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Dyddiadau'r tymor / Term dates

DYD     DYDDIADAU TYMOR YSGOL 2020-21

Bydd pob ysgol ar gau ar Ddydd Llun 3 Mai 2021 ar gyfer Gŵyl y Banc Calan Mai.

Diwrnodau HMS (ysgol ar gau i ddisgyblion)

  • Dydd Mawrth 1/9/20 
  • Dydd Mercher 27/1/21
  • Dydd Gwener 30/4/21
  • Dydd Llun 19 /7/21 a Dydd Mawrth 20/7/21

Un arall i’w gadarnhau yn nhymor yr Haf yn ymwneud a diwygio’r Cwricwlwm

 

SCHOOL TERM DATES 2020-21

Every school will be closed on Monday May 3 2021 for May Bank Holiday

INSET days (school closed for pupils):

  • Tuesday 1/9/20
  • Wednesday 27/1/21
  • Friday 30/4/21
  • Monday 19/7/21 and Tuesday 20/7/21

One more to be confirmed in the Summer term which will be related to Curriculum reform

Gwyliau yn ystod y tymor     

Nid yw’r ysgol yn annog gwyliau yn ystod adeg tymor.  Fodd bynnag, dylid sicrhau fod unrhyw gais am wyliau yn cael ei gyflwyno yn ysgrifenedig neu drwy e-bost i’r Pennaeth.  Fe fydd nifer y diwrnodau o wyliau yn cael eu cyfri a phresenoldeb y disgybl yn cael ei ystyried wrth awdurdodi gwyliau.

Holidays during term time

The school does not encourage holidays during term time.  However, any requests for holiday absence should be made in writing to the Headteacher or sent by e-mail. The number of holiday days taken will be monitored and the pupil’s attendance record will be considered before holidays are authorised.

Top