School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Croeso! Welcome!

Croeso!

Croeso cynnes i chi i gymuned Ysgol Iolo Morganwg. Mae'n bleser gennym gyflwyno gwybodaeth i chi am yr ysgol drwy law ein Llawlyfr diweddaraf. Cysylltwch â'r swyddfa os hoffech fwy o wybodaeth neu os hoffech drefnu ymweliad yn dilyn cais llwyddiannus ar gyfer eich plentyn/plant. Cewch hyd i fwy o wybodaeth am fywyd ysgol o ddydd i ddydd wrth ein dilyn ar trydar @ysgoliolo a chofiwch lawr lwytho OurSchoolsApp i weld y calendr ac amrywiaeth o wybodaeth ychwanegol. Diolch!

Welcome!

A warm welcome to you all to our school community at Ysgol Iolo Morganwg. We are very pleased to share information about the school with you in our latest prospectus. Please contact the office if you would like further information or would like to arrange a visit, following a successful application for your child / ren. You can find out more about day to day school life by following us on twitter @ysgoliolo and download OurSchoolsApp to see the calendar and a range of additional information. Diolch!

* Yn gywir adeg eu cyhoeddi

* Correct at the time of publication

Top