School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

BLWYDDYN 1 / YEAR 1

Dathlu Carnifal Brasil! Our Brazilian Carnival!

Ydych chi'n barod i garnifal Brasil? Are you ready for our Brazilian carnival?

Gorymdaith Carnifal Brasil! Iolo's Brazilian Parade!

Still image for this video

Dal yn dawnsio! Still dancing!

Still image for this video

Helo!

Still image for this video

Daeth Pc Davies i'r dosbarth i'n dysgu am y bwysigrwydd o chwarae'n ddiogel yn yr awyr agored. Pc Davies came to visit to tell us the importance of playing safe outside.

Hwyl yr Eisteddfod!

Dathlu Diwrnod y Llyfr. Celebrating World Book Day

Diolch i 'Live Music Now' am y sesiwn gerddorol bendigedig o Frasil! Thank you to 'Live Music Now' for an incredible Brazilian music session!

Pwy sydd am goginio pice ar y maen a chrempog? Do you fancy a welsh cake and a pancake?

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

Gael blas o ddawnsio gwerin. A little folk dancing to celebrate St David's Day

Penblwydd Hapus Mr Urdd! Happy 100th Birthday Mr Urdd!

Dathlu Plant Mewn Angen gan gynnal te parti a chystadleuaeth dawnsio 'Strictly'

Cogyddion y dyfodol efallai? Move over Gordon Ramsey

Dyma ein portreadau. Ydyn ni'n edrych yn debyg? Can you see the resemblance?

Dosbarth 2021 - 2022. Class of 2021 - 2022

Top