School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Menter Bro Morgannwg

DATHLU DYDD GWYL DEWI CELEBRATIONS

GWYL FACH Y FRO

Rydym yn hynod gyffrous wrth baratoi i ymuno yn yr hwyl ar lan y môr yn y Barri ar Ddydd Sadwrn 20fed o Fai. Byddwn yn perfformio ar lwyfan yr ysgolion am 2y.p cyn mwynhau'r gerddoriaeth byw, bwyd a gweithgareddau a fydd ar gael yn ystod y dydd. Dyma restr chwarae Gŵyl Fach y Fro i chi gael mwynhau'r caneuon a pharatoi i ddawnsio yn yr haul! 

We are extremely excited as we prepare to join the Gwyl Fach y Fro celebrations on Barry seafront, on Saturday 20th May. We will be performing on the schools’ stage at 2pm, before enjoying the live music, food and activities throughout the day. Here's the Gwyl Fach y Fro playlist for you to enjoy the songs and get ready to join in!

 

CLYBIAU GWYLIAU PASG - AM DDIM! / FREE EASTER ACTIVITIES!

Top