School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

DOSBARTH IOLO BACH

Darganfod trychfilod! Discovering minibeasts!

Trychfilod. Minibeasts.

Garddio. Gardening.

Hwyl Fawr Mr Malik!

Mwynhau gwrando ar flwyddyn 2 yn esbonio her blodyn haul Wcrain. Enjoying listening to year 2 explaining the sunflower challenge for Ukraine.

Sul y mamau

Mwynhau archwilio! Enjoying exploring!

Dathlu Diwrnod y Llyfr. Celebrating World Book Day.

Dydd Gwyl Dewi Hapus!

Tri Mochyn Bach. Three Little Pigs

Ymarfer ein sgiliau. Practicing our skills

Dathlu Canmlwyddiant Mr Urdd! Celebrating the Urdd's centenary!

Wythnos cyntaf yn setlo mewn i Iolo Bach....Busy week settling in to Iolo Bach

Top