School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

ESTYN

ADRODDIAD ESTYN - Rydym yn hynod o falch i allu rhannu copi o'n hadroddiad ESTYN diweddaraf gyda chi, yn dilyn ein harolwg ym Mehefin (27ain-30ain), 2022.

 

ESTYN REPORT- We are very pleased to be able to share our ESTYN report with you, following our inspection in June (27th-30th), 2022.

Top