School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

BLWYDDYN 3 / YEAR 3

Pawb yn mwynhau gwylio Ianto Panto!

Everybody enjoying Ianto Panto!

20231221_141313.mp4

Still image for this video

Defnyddio technegau gwahanol i greu darn o gelf machlud haul!

Using different techniques to create a sunset piece of artwork!

Arbrofi i greu hidlydd dŵr.

Experimenting to create a water filter.

Bullies Out yn ddysgu ni sut i fod yn ddewr!

Bullies Out teaching us how to be brave!

Dathlu 'Diwrnod Shwmae, Su'mae' yn 10 oed! Celebrating 'Shwmae, Su'mae Days' 10th birthday!

Mwynhau sesiwn gerddoriaeth gyda Patrick/ Enjoying a creative morning of percussion with Patrick!

Sesiwn e-ddiogelwch gyda PC Davies / E-safety session with PC Davies

Blwyddyn 3

2023

HWYL DIWEDD TYMOR / END OF TERM FUN

Top