School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

BLWYDDYN 2 / YEAR 2

Peintio'r Byd yn Wyrdd!

Paint the World Green!

PC Davies a PC Davies yn trafod 'Diogelwch'/A 'Safety' discussion with PC Davies and PC Davies

Hwyl fawr Clamp a Pitw, a diolch am y daith trwy Gymru!/Thank you Clamp and Pitw for the journey through Wales!

Still image for this video

Samba Iolo

Offerynnau Samba unigryw!/Homemade Samba instruments!

Ymarfer Samba 1.mov

Still image for this video

Samba Iolo.mov

Still image for this video

Samba Iolo 1.mov

Still image for this video

Carnifal Iolo

Dyma ni'n barod am y Carnifal!/We are all ready for the Carnival!

Cyffro!

Still image for this video

Gorymdaith Carnifal Iolo!/ Carnifal Iolo Parade!

Still image for this video

Gweithwyr Blwyddyn 1 yn barod am Garnifal Iolo!/Year 1 stall workers ready for Carnifal Iolo!

Dewch i mewn!/Come in!

Still image for this video

Joiooooo!.mp4

Still image for this video

Gweithwyr Blwyddyn 2

yng Ngharnifal Brasil

Stondinwyr Blwyddyn 2 yn barod amdani yng Ngharnifal Brasil Blwyddyn 1!/Year 2 stall workers ready for Year 1 Brazil Carnival!

Still image for this video

Carthen Tocyn Teithio

Pontypridd

 

Mae hen wlad fy nhadau.....(Evan James a James James)

Still image for this video

Haka Cymru/Welsh Haka

Still image for this video

Rhedeg fel y gwynt fel Guto Nyth Brân!/As fast as the wind like Guto Nyth Brân!

Merthyr Tudful

Argyfwng! Motobeic wedi rhedeg allan o betrol! Allwch chi greu car newydd i Clamp a Pitw? Mechanics at work!

Bannau Brycheiniog

O na! Mae hi'n bwrw glaw ym Mannau Brycheiniog! Allwch chi ddarganfod deunydd gwrth-ddwr i greu cot law i Clamp?/Which material is waterproof so that we can design a new coat for Clamp?

Sul y Mamau

Ffatri Sebon Blwyddyn 2/Year 2 Soap Factory

Still image for this video

Plant prysur yn y Ffatri Sebon! Busy children in the Soap Factory!

Wcrain/Ukraine

Blwyddyn 2 yn cyflwyno'r dasg blodyn haul i bob dosbarth yn yr ysgol/Year 2 explaining the sunflower activity to every class in school.

Blwyddyn 2 yn plannu blodau haul ar gyfer pob dosbarth yn Ysgol Iolo/ Year 2 planting sunflower seeds for each class in Ysgol Iolo.

Bala

Nôl a ni i Ysgol Oes Fictoria/Back in time to Victorian School!

Still image for this video

Dolgellau

Tasg Llafar - Pacio bag i fynd i fyny Cadair Idris/ 9 most important things to pack in a bag ready for a hike up Cadair Idris

Trawsfynydd

John Meurig Edwards yn rhannu ei brofiadau Eisteddfodol/John Meurig Edwards sharing his Eisteddfod experiences

Beddgelert

Pie Corbett Stori Gelert

Stori Gelert Pie Corbett

Still image for this video

Dathlu Diwrnod y Llyfr/World Book Day

Celf a Chrefft Dydd Gwyl Ddewi/St David's Day art and craft

Crempog a Pice ar y Maen mewn un diwrnod!/Pancake and Welsh Cakes all in one day!

Blwyddyn 1 a 2 yn mwynhau Dawnsio Gwerin/Year 1 & 2 enjoying Folk Dancing

Dydd Gwyl Ddewi Hapus

Blwyddyn 2 - Yma o Hyd

Still image for this video

Trafod brwd wrth ddod i benderfyniad pa 4 nodwedd fyddai'n bwysig wrth adeiladu catell! An enthusiastic discussion on which 4 elements would be the most important factor when building a castle!

Datryswyr Problemau @ysgoliolo2! Pa rwyd fydd yn creu ciwb i wneud bocs bwyd i Clamp a Pitw? Problem Solvers @ysgoliolo2! Which net will become a cube to create a food container for Clamp & Pitw?

Mae'r 'Bwytwr Ongl Sgwâr' wedi bod yn brysur yng nghartrefi @ysgoliolo2/'A busy 'Right Angle Gobbler' eating it's way through the homes @ysgoliolo2

Ydych chi'n gallu creu twr bapur sy'n gallu sefyll yn annibynnol? Can you create a paper tower that can stay up independently?

Creu Castell Caernarfon gyda siapiau 2D/Creating Caernarfon Castle with 2D shapes

Caernarfon

@ysgoliolo2 wrth eu bodd yn gweld eu gwaith yn WCW!/Proud @ysgoliolo2 pupils and their work in WCW

Dydd Miwsig Cymru

Diolch Seren a Sbarc!

Still image for this video

Bopio yn y dosbarth ar Ddydd Mwisig Cymru! @ysgoliolo2 showing their dancing talents!

Still image for this video

Hoff gân @ysgoliolo2!/ Voted the favourite Welsh song @ysgoliolo2!

Still image for this video

Beth fydd yn ymdoddi calon rhewllyd Maelon gyflymaf? What can we use to quickly melt Maelon's frozen heart?

Llongyfarchiadau am ddweud enw hiiiiiiiiiiir iawn pentref yn Ynys Môn!/Congratulations on saying the longest name for a village in Anglesey!

Still image for this video

Llanfair be........... Blwyddyn 2!? What did you say Year 2!?

Llongyfarchiadau Blwyddyn 2/Congratulations Year 2 @GWR Hwreeeeeeeeeeeee!!!!!!!

Still image for this video

Penblwydd Hapus Mr Urdd yn 100 oed!

@ysgoliolo2 yn anfon llond dosbarth o gariad/@ysgoliolo2 sending a classroom of love

Still image for this video

Ynys Môn/Anglesey

I ffwrdd â ni i Garnifal Caerdydd! And we're off to Cardiff Carnival!

Crwydro Cymru!/Roaming Wales!

Tocynnau yn barod? Are your tickets ready?

 

 

 

Tocyn Teithio

Travel Ticket

  

@ysgoliolo2 yn canu Calennig ar fore'r Hen Galan!

Still image for this video

@ysgoliolo2 yn canu Calennig ar fore'r Hen Galan!

Still image for this video

@ysgoliolo2 yn canu Calennig ar fore'r Hen Galan!

Still image for this video

@ysgoliolo2 yn canu Calennig ar fore'r Hen Galan!

Still image for this video

Ionawr 13eg, 2022 - Dathlu'r Hen Galan/Celebrating Hen Galan - January 13th, 2022

Still image for this video

Blwyddyn Newydd

Dda

Blwyddyn 2

Top