School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Siarter Iaith - Welsh Language Charter

Dydd Miwsig Cymru 2024

Hoff gân @Ysgol Iolo yw......

@Ysgol Iolo's favourite song is.....

Criw Calon Cymru yn datgelu hoff gân Ysgol Iolo Morganwg!

Criw Calon Cymru reveals Ysgol Iolo Morganwg's favorite song!

Criw Calon Cymru yn dadansoddi'r data!

Criw Calon Cymru analyze the data!

Hoff gân pob dosbarth @Ysgol Iolo Morganwg

Every class' favourite song @Ysgol Iolo Morganwg

Criw Calon Cymru yn arwain 'Gwasanaeth Dydd Miwsig Cymru'

Criw Calon Cymru leading 'Dydd Miwsig Cymru Assembly'

Canu gyda Dafydd Iwan

Singing with Dafydd Iwan

Ysgol Iolo yn croesawu'r Fari Lwyd i'r Bontfaen! 

Ysgol Iolo welcoming the Fari Lwyd to the Bontfaen! 

Y Fari Lwyd - Duke.mp4

Still image for this video

Blwyddyn 3 a 4 yn mwynhau Ianto Panto!

Year 3 and 4 enjoying Ianto Panto!

20231221_141313.mp4

Still image for this video

Blwyddyn 5 a 6 yn canu Carolau Nadolig i'r henoed yng Nghartref Southway, Y Bontfaen

Year 5 and 6 singing Christmas Carols to the elderly at Southway, Cowbridge

VID-20231221-WA0018.mp4

Still image for this video

VID-20231221-WA0019.mp4

Still image for this video

Sioeau di-ri i rieni Ysgol Iolo!

Many shows for Ysgol Iolo parents!

VID-20231220-WA0045 (1) (1).mp4

Still image for this video

Blwyddyn 2 yn canu ac yn arwain sesiwn grefft yn y Cylch Meithrin 

Year 2 singing and leading a craft session at Cylch Meithrin

VID_20231214_132944.mp4

Still image for this video

VID_20231214_133608.mp4

Still image for this video

Ymweliadau â'r theatr

Theatre visits

Canu Nadoligaidd yng 'Ngoleuo'r Bontfaen'

Christmas Singing at 'Lighting Cowbridge'

Ymweliadau Lleol

Local Visits

Blwyddyn 2 yn ymweld â Ben yn y Llyfrgell a chael stori gan Bethan Knox Menter Iaith Bro Morgannwg

Year 2 visiting Ben in the Library and receiving a story from Bethan Knox Menter Iaith Bro Morgannwg

@CSCSiarteriaith yn arwain sesiwn 'Gemau Buarth' gyda Chriw Calon Cymru, Swyddogion Blwyddyn 6 a'r Staff.

@CSCSiarterIaith developing 'Yard Games' with Criw Calon Cymru, Year 6 and Staff. 

Bethan Davies @CSCSiarterIaith yn cyfarfod Criw Calon Cymru!

Bethan Davies @CSCSiarterIaith meeting Criw Calon Cymru!

Sêr Iolo ar S4C - Stwnsh!

Iolo Superstars on S4C - Stwnsh!

Bagiau Seren a Sbarc

Ditectifs Blwyddyn 2 a Seren a Sbarc yn chwilio am siaradwyr Cymraeg yn y Fro!

Year 2 detectives and Seren and Sbarc out and about in the Vale looking for Welsh speakers! 

Blwyddyn 1 yn ymweld â'r llyfrgell gyda Seren a Sbarc!

Year 1 visiting the library with Seren a Sbarc!

Derbyn yn gwylio eu hoff raglen ar Cyw, neu yn defnyddio App Cymraeg gyda Seren a Sbarc!

Reception watching their favourite programme on Cyw, or using a Welsh App with Seren and Sbarc!

Meithrin a Seren a Sbarc yn CaruCanu!

Nursery and Seren and Sbarc enjoying CaruCanu!

Diwrnod Shwmae, Su'mae!

Shwmae, Su'mae Day

Shwmae, Su'mae Iolo.mp4

Still image for this video

Criw Calon Cymru yn trafod eu gweledigaeth ar gyfer    y Wobr Arian!

Criw Calon Cymru discussing their vision for the Silver Award!

Dewch i gwrdd â 'Chriw Calon Cymru!'

Come and meet 'Criw Calon Cymru!'

Criw Calon Cymru

2023

Top