Croeso i'n gwefan! Welcome to our website!
School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Croeso / Welcome

Calendr / Calendar

Croeso / Welcome

Croeso i'n hysgol. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau edrych o gwmpas ein gwefan. Croeso i chi gysylltu os oes gennych unrhyw ymholiadau. Welcome to our school. We hope you enjoy taking a look around our website. Please do not hesitate to get in touch if you have any queries.

Top