School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Newyddion diweddaraf / Latest news

CODI ARIAN WCRAIN 25/3/22 UKRAINE CHARITY FUNDRAISER

CYFARFODYDD CROESO / WELCOME MEETINGS

TREFNIIADAU MIS MEDI / ARRANGEMENTS FOR SEPTEMBER

CANLLAW DISGYBLION / INFORMATION FOR PUPILS

Mabolgampau / Sports Day.

DYCHWELYD I'R YSGOL / RETURN TO SCHOOL

Top