ICT Mark Accredited

cyswllt africa

PE Active Mark

investors in families

atebol

 

'Hwyl iddynt oll wrth lwyddo'

"Ysgol rhagorol a chymuned ddysgu gref, sydd yn cael effaith sylweddol ar ddysgu a phrofiadau disgyblion" Estyn (2013)

An Excellent school and a strong learning community, which has a significant effect on pupils' learning and experiences" Estyn (2013)

Adroddiad Cymraeg

English Report

 

kids_zone school zone
\Govenors PTFA Zone

Calendr / Calendar

July 2016

07160614
0614
0714
0714
0714
0714
0714
0714
0714
0714
0714
0914
0914
0914
0914
0914
0914
0914
0914
0914
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1214
1214
1214
1214
0115
0115
0115
0115
0115
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0415
0415
0415
0515
0515
0515
0515
0515
0515
0515
0515
0515
0515
0515
0515
0615
0615
0615
0615
0615
0615
0615
0615
0615
0615
0715
0715
0715
0715
0715
0715
0715
0715
0715
0416
0416
0416
0416
0416
0416
0416
0516
0516
0516
0516
0516
0516
0516
0516
0516
0516
0616
0616
0616
0616
0616
0616
0616
0616
0616
0716
0716
0716
0716
0716
0716
Friday 1st July 2016 - Seremoni Cadeirio/Chairing of the Bard ceremony Friday 1st July 2016 - Clybiau Allgyrsiol yn Gorffen/Extra-Curricular Clubs Finish Thursday 7th July 2016 - Cyfarfod Llywodraethwyr/Governors' Meeting Friday 15th July 2016 - Gwasanaeth gadael Blwyddyn 6/Yr 6 Leavers Class Assembly Wednesday 20th July 2016 - Diwedd Tymor yr Haf/End of Summer Term Wednesday 20th July 2016 - Diwrnod Gwisg Anffurfiol/Non School Uniform Day