ICT Mark Accredited

cyswllt africa

PE Active Mark

investors in families

atebol

 

'Hwyl iddynt oll wrth lwyddo'

"Ysgol rhagorol a chymuned ddysgu gref, sydd yn cael effaith sylweddol ar ddysgu a phrofiadau disgyblion" Estyn (2013)

An Excellent school and a strong learning community, which has a significant effect on pupils' learning and experiences" Estyn (2013)

Adroddiad Cymraeg

English Report

 

kids_zone school zone
\Govenors PTFA Zone

Calendr / Calendar

June 2016

06160614
0614
0714
0714
0714
0714
0714
0714
0714
0714
0714
0914
0914
0914
0914
0914
0914
0914
0914
0914
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1214
1214
1214
1214
0115
0115
0115
0115
0115
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0415
0415
0415
0515
0515
0515
0515
0515
0515
0515
0515
0515
0515
0515
0515
0615
0615
0615
0615
0615
0615
0615
0615
0615
0615
0715
0715
0715
0715
0715
0715
0715
0715
0715
0416
0416
0416
0416
0416
0416
0416
0516
0516
0516
0516
0516
0516
0516
0516
0516
0516
0616
0616
0616
0616
0616
0616
0616
0616
0616
0716
0716
0716
0716
0716
0716
Monday 6th June 2016 - Diwrnod HMS/INSET Day Thursday 9th June 2016 - Noson Agored i Rieni Bl 6/Open Evening for Yr 6 Parents Friday 10th June 2016 - Den y Dreigiau/Dragon's Den Monday 13th June 2016 - Gwersi Syrffio Bl 6/Yr 6 Surfing Lessons Friday 17th June 2016 - Diwrnod Pontio a Chwrs Preswyl Bl 6/Yr 6 Transition Day & Weekend Saturday 18th June 2016 - Gwyl Fach y Fro/Vale Summer Festival Tuesday 21st June 2016 - Mabolgampau/ Sports Day Wednesday 22nd June 2016 - Mabolgampau Wrth Gefn/Reserve Sports Day Friday 24th June 2016 - Gwasanaeth Dosbarth Meithrin/Nursery Assembly