School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

URDD

Helo! 

Clybiau'r Urdd yn dychwelyd! Rydyn yn wir yn edrych ymlaen at groesawu eich plant nol i glybiau cymunedol ac ar ôl ysgol ym mis Medi.

Clwb Pel-rwyd Bontfaen

Bl.3 – 6

Pob nos Fawrth - 14/09/21 – 19/10/21 (6 wythnos)

17:15 – 18:15

£21

Tir Glas Ysgol Iolo Morganwg

 

Clwb Aml Chwaraeon Iolo Morganwg

Bl.3 + 4

Pob Dydd Mercher - 15/09/21 – 20/10/21 (6 wythnos)

15:30 – 16:30

£12

Tir Glas

 

Clwb Huddle y Fro (Merched yn unig)

Bl. 3 - 6

Pob nos Fercher - 15/09/21 – 20/10/21 (6 wythnos)

16:45 – 17:45

£21

Tir Glas Ysgol Iolo Morganwg

 

COFRESTRWCH YMA!!

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i’r sesiwn.

Cofion

Adran Chwaraeon Caerdydd a’r Fro 

Hello!

Urdd clubs returning! We really are look forward to welcoming your children back to our community and after school clubs in September.

Cowbridge Netball Club

Yr.3 – 6

Every Tuesday night - 14/09/21 – 19/10/21 (6 weeks)

17:15 – 18:15

£21

Tir Glas Ysgol Iolo Morganwg

 

Iolo Morganwg Multi Sports Club 

Yr.3 + 4

Every Wednesday - 15/09/21 – 20/10/21 (6 weeks)

15:30 – 16:30

£12

Tir Glas

 

The Vale Huddle Club (Girls only)

Yr. 3 - 6

Every Wednesday night -15/09/21 – 20/10/21 (6 weeks)

16:45 – 17:45

£21

Tir Glas Ysgol Iolo Morganwg

Register Here!!

We look forward to welcoming you to the session.

Regards,

Cardiff and The Vale Sports Department

Top