Croeso i Flwyddyn 5. Os nad oeddech yn medru mynychu’r noson groesawu yna gwelwch isod gopi o bwerbwynt y noswaith yn cynnwys y manylion perthnasol i gyd.

Welcome to year 5. if you were unable to attend the welcome evening then see below a copy of the PowerPoint from the evening containing all necessary details.

Noson Groesawu Bl 5