Thema'r Hydref

Trosolwg thema Tymor yr Hydref blwyddyn 5. Autumn term theme overview for year 5. Yr Ynys Hudol

Noson Groesawu Bl 5

Croeso i Flwyddyn 5. Os nad oeddech yn medru mynychu’r noson groesawu yna gwelwch isod gopi o bwerbwynt y noswaith yn cynnwys y manylion perthnasol i gyd. Welcome to year 5. if you were unable to attend the welcome evening then see below a copy of the PowerPoint...