School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Dolenni defnyddiol / Useful links

ADNODDAU DEFNYDDIOL
Rydym wedi casglu amrywiaeth o ddolenni cyswllt a rhestri o apiau defnyddiol ar eich cyfer, er mwyn cefnogi dysgu o adref trwy gyfrwng y Gymraeg. Gobeithio y byddant o werth i chi a chysylltwch os allwn eich cefnogi mewn unrhyw ffordd arall.

USEFUL RESOURCES
We have put together a list of apps and links to useful resources which we hope will help you support your child’s learning, through the medium of Welsh. We hope that you find them useful and please get in touch if we can support you in any other way.

HWB

MEWNGOFNODI I HWB - CANLLAWIAU
HOW TO LOG INTO HWB - INSTRUCTIONS

Top