Noson Wobrwyo Celf a Chrefft/ Art and Craft Presentation Evening

Llongyfarchiadau gwresog i’r sawl afu’n llwyddiannus wrth gystadlu yng nghystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd eleni. Dyma’r rhestr o’r ymgeiswyr llwyddiannus eleni a da iawn i bawb a wnaeth gystadlu.

  • 177. Gwaith lluniadu 2D Blwyddyn 3 a 4                 1af Elvie Pope
  • 226. Print lliw Blwyddyn 2 ac Iau                              3ydd Martha Vaughan
  • 272. Penwisg Blwyddyn 6 ac Iau                              2ail Seren Horsey
  • 279. Mwgwd neu Byped dan 19                                1af Wil Jones
  • 282. Pypedau (Gwaith grŵp) Bl 5 a 6                       1af Grŵp Ysgol Iolo

Cynhelir noson wobrwyo Celf a Chrefft yr Urdd yn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, ar nos Lun –   23/04/18 am 5.30y.h.

Cyfle i chi weld y darnau buddugol ac i’r enillwyr dderbyn tystysgrif  fel clod.

Croeso i bawb.