DYDD GWENER 1/02/19 FRIDAY

O ganlyniad i dywydd rhewllyd, dim gwasanaeth bws llawn a heriau staffio, bydd Ysgol Iolo Morganwg ar gau heddiw. Cadwch yn ddiogel ac yn gynnes!

Due to icy conditions, a reduced bus service and staffing travel issues, Ysgol Iolo Morganwg will be closed today. Stay safe and warm.