GWELER ISOD Y WYBODAETH DDIWEDDARAF / PLEASE FIND BELOW THE LATEST UPDATE

Neges i rieni / warchodwyr Ysgolion y Fro. Gan fod rhagolygon y tywydd yn parhau yn wael ar hyd y penwythnos, gyda’r eira yn debygol o aros ar lawr, mae’r Cyngor yn bwriadu cynnig cyngor ar Ddydd Sul, am 2.00yh, ynglŷn â threfniadau agor Ysgolion ar Ddydd Llun y 5ed o Fawrth 2018.

Message to Parents/Guardians Vale Schools. As the hazardous weather is forecast to continue over the weekend, with standing snow and ice unlikely to fully clear, the Council will provide advice at 2.00pm on Sunday as to the opening arrangements for Vale Schools from Monday 05 March 2018.

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/our_council/press_and_communications/latest_news/2018/March/Snow-and-Adverse-Weather.aspx