Stori’r Hugan Fach Goch, gan ddisgyblion BLWYDDYN 3 o Gastell Caerdydd – Mwynhewch!

 

 

 

Fe fyddwn yn lansio’r Siarter Iaith yn Ysgol Iolo yn ystod yr wythnos gyntaf yn ôl yn Ionawr. mae canlyniadau’r holiaduron wedi dangos y prif feysydd i’w targedu, ac mae cynllun ar waith o dan ofalaeth Cyngor yr Ysgol. Dilynwch y ddolen gyswllt isod am fanylion, a chewch fwy o wybodaeth ar ôl y gwyliau. Cofiwch drydar cyfrif yr ysgol os ydych yn cyflawni un o’r camau yn y cynllun, gyda #siarteriaithiolo ar ei ddiwedd.

Pob lwc a diolch am eich cydweithrediad!

Taith Siarter Iaith