Cynghorau Ysgol

Cyflwyniad Masnach deg.

MASNACH DEG CYMRAEG

Bydd ‘her reis’ yn dilyn cyn hir!

 

Yn galw disgyblion Blwyddyn 2 i 6!

Arweinwyr Digidol

Cyfle i fod yn arweinydd Digidol! Pob lwc!