Gweler isod grynodeb o flaenoriaethau’r ysgol ar gyfer y flwyddyn. Ceir grynodeb o Gynllun Gwella’r Ysgol ynghyd a syniadau am sut i gefnogi’r ysgol i gyrraedd y nod, boed fel rhiant/warchodwr, aelod o’r bwrdd llywodraethol neu CRAFF.

Blaenoriaethau 17 18