Fe fydd yr ysgol ar agor yfory i’r sawl sydd yn gallu cyrraedd yn ddiogel. Fe fydd y cwmniau bysiau yn rhannu gwybodaeth am unrhyw drafferthion cyn gynted ag y bod modd.

Mae llwybrau mynediad i’r ysgol yn glir ond mae rhai mannau llithrig yn dal i fod, felly cymerwch ofal.

Diolch i bawb am eu cefnogaeth.