AMSERLEN / TIMETABLE

2/5/18 Darllen Cymraeg / Welsh Reading (Bl / Yr 2-6))

3/5/18 Rhifedd Gweithdrefnol /  Numeracy Procedural (Bl / Yr2-6)

4/5/18 Rhifedd Rhesymu / Numeracy Reasoning (Bl / Yr 3)

8/5/18 Darllen Saesneg / English Reading (Bl / Yr 4-6)

9/5/18 Rhifedd Rhesymu / Numeracy Reasoning (Bl / Yr 2,4,5,6)