Moddion

Ar ddiwedd bob tymor, fe fydd moddion yn cael ei ddychwelyd atoch, ynghyd a’r daflen cais am weinyddu moddion.

Gyda moddion/triniaeth barhaol (epi-pen, pwmp asthma ayyb) gofynnwn i chi
– wirio’r wybodaeth a nodi unrhyw newidiadau ar daflen newydd
– wirio dyddiad ‘defnyddio’ pob meddyginiaethau, er mwyn sicrhau ei fod yn gyfredol
– dychwelyd y ffurflen a’r moddion newydd i’r ysgol ar gychwyn tymor newydd

Os mai cais am weinyddu moddion ar achlysur unigol (e.e moddion gwrthfiotig) gofynnwn i chi lawr lwytho taflen Cais am weinyddu moddion o’r wefan / gasglu taflen o’r swyddfa, a’i gyflwyno gyda chanllawiau clir i’r ysgol.

caniatad moddion medicine consent