Gwybodaeth

Mae’r Cwricwlwm yn newid! Dilynwch y ddolen gyswllt isod i weld sut olwg sydd ar y newidiadau hyn yn Ysgol Iolo Morganwg!

Diweddariad Cwricwlaidd Cyffredinol 2019

GWIRFODDOLI

Os hoffech wirfoddoli yn yr ysgol, darllenwch y wybodaeth isod!

Gwirfoddolwyr ysgol

Gwirfoddolwyr ysgol Cytundeb Arfer Dda Good practice Agreement

Geirda Rhiant Parent Volunteer Reference

DIWRNODAU DATHLU DYSGU

Gweler y ddolen isod (ddd) am fwy o wybodaeth am ein DIWRNODAU DATHLU DYSGU – Edrychwn ymlaen at eich gweld!

ddd

Datblygiadau Cwricwlaidd

Gweler isod drosolwg o ddatblygiadau cwricwlaidd yn Ysgol Iolo Morganwg. Mae’n rhoi gwybodaeth yn ogystal am ddyddiadau pwysig sydd ar y gorwel ac o’n gwaith wrth ymateb i flaenoriaethau cenedlaethol ac ysgol.

Diweddariad Cwricwlaidd

DYDD GWENER 1/02/19 FRIDAY

O ganlyniad i dywydd rhewllyd, dim gwasanaeth bws llawn a heriau staffio, bydd Ysgol Iolo Morganwg ar gau heddiw. Cadwch yn ddiogel ac yn gynnes!

Due to icy conditions, a reduced bus service and staffing travel issues, Ysgol Iolo Morganwg will be closed today. Stay safe and warm.