Diolch i chi am eich ymatebion.

Gweler isod grynodeb o’r ymatebion a chopi o’r cynllun cyfathrebu sydd ar waith.

Cyfathrebu Communication