Blaenoriaethau'r Ysgol

Gweler isod grynodeb o flaenoriaethau’r ysgol ar gyfer y flwyddyn. Ceir grynodeb o Gynllun Gwella’r Ysgol ynghyd a syniadau am sut i gefnogi’r ysgol i gyrraedd y nod, boed fel rhiant/warchodwr, aelod o’r bwrdd llywodraethol neu CRAFF.

Blaenoriaethau 19 20

Blaenoriaethau 18 19

Fel rhan o’r model ‘Ysgolion fel sefydliadau sydd yn dysgu’, fe fyyddwn yn cefnogi’r blaenoriaethau uchod drwy weithredu Cynllun Dysgu Proffesiynol ar gyfer arweinwyr, athrawon a chymorthyddion yr ysgol. Gweler isod y cynllun gwariant.

CYNLLUN GWARIANT DYSGU PROFFESIYNOL