Hysbysiad Preifatrwydd

Gweler isod ein Hysbysiad Preifatrwydd-(Sut rydym yn defnyddio gwybodaeth disgyblion).

hysbysiad preifatrwydd