Dyddiadau pwysig

Gweler isod ddolen gyswllt i ganfod rhai o ddyddiadau pwysig sydd ar y gorwel. Diolch! Mrs S Rees Dyddiadau pwysig important dates pub...

Siarter Iaith Iolo Morganwg

Fe fyddwn yn lansio’r Siarter Iaith yn Ysgol Iolo yn ystod yr wythnos gyntaf yn ôl yn Ionawr. mae canlyniadau’r holiaduron wedi dangos y prif feysydd i’w targedu, ac mae cynllun ar waith o dan ofalaeth Cyngor yr Ysgol. Dilynwch y ddolen gyswllt isod...

Gwirfoddolwyr.

Diolch o galon i chi gyd am eich cymorth ac ymroddiad ar hyd y flwyddyn ac edrychwn ymlaen at gydweithio eto yn y Flwyddyn Newydd. Os ydych am barhau gyda’r gwaith da, dewch i’r swyddfa i gasglu fwy o wybodaeth neu dilynwch y ddolen isod..Croeso I...

Dyddiad Cau ceisiadau Dosbarth Derbyn

Dalier sylw bod dyddiad cau ar gyfer mynediad i’r Dosbarth Derbyn ym Medi 2018 yn agosáu. Sicrhewch eich bod yn gwneud cais cyn 8/1/17 i osgoi siom. Gellir gwneud hyn ar lein drwy Borth Addysg y Sir ond gweler isod y ddogfen bapur y gellir ei argraffu. Reception...

Blaenoriaethau'r Ysgol 2017-18

Gweler isod grynodeb o flaenoriaethau’r ysgol ar gyfer y flwyddyn. Ceir grynodeb o Gynllun Gwella’r Ysgol ynghyd a syniadau am sut i gefnogi’r ysgol i gyrraedd y nod, boed fel rhiant/warchodwr, aelod o’r bwrdd llywodraethol neu CRAFF....