YSGOL AR AGOR YFORY 5/3/18

Fe fydd yr ysgol ar agor yfory i’r sawl sydd yn gallu cyrraedd yn ddiogel. Fe fydd y cwmniau bysiau yn rhannu gwybodaeth am unrhyw drafferthion cyn gynted ag y bod modd. Mae llwybrau mynediad i’r ysgol yn glir ond mae rhai mannau llithrig yn dal i fod, felly cymerwch...

Clwb Carco HMS

Annwyl Rieni / Warchodwyr, Atodaf wybodaeth am wasanaeth gofal plant Clwb Carco ar ein diwrnod HMS 16/2/18. Dalier sylw – fe fydd angen isafswm o 12 i gynnal y clwb. Diolch. Hms iolo morganwg 16...