NATIONAL TESTS

AMSERLEN / TIMETABLE 2/5/18 Darllen Cymraeg / Welsh Reading (Bl / Yr 2-6)) 3/5/18 Rhifedd Gweithdrefnol /  Numeracy Procedural (Bl / Yr2-6) 4/5/18 Rhifedd Rhesymu / Numeracy Reasoning (Bl / Yr 3) 8/5/18 Darllen Saesneg / English Reading (Bl / Yr 4-6) 9/5/18 Rhifedd...

Dyddiadau pwysig

Annwyl Rieni a Gwarchodwyr, Diolch i bawb am eu cefnogaeth ar hyd Tymor y Gwanwyn ac edrychwn ymlaen at gychwyn tymor prysur arall. Gweler isod ddolen gyswllt i ganfod rhai o ddyddiadau pwysig sydd ar y gorwel. Dyddiadau pwysig haf 1 Braf oedd gweld llwyddiant cymaint...

YSGOL AR AGOR YFORY 5/3/18

Fe fydd yr ysgol ar agor yfory i’r sawl sydd yn gallu cyrraedd yn ddiogel. Fe fydd y cwmniau bysiau yn rhannu gwybodaeth am unrhyw drafferthion cyn gynted ag y bod modd. Mae llwybrau mynediad i’r ysgol yn glir ond mae rhai mannau llithrig yn dal i fod, felly cymerwch...