Dalier sylw bod dyddiad cau ar gyfer mynediad i’r Dosbarth Derbyn ym Medi 2018 yn agosáu.

Sicrhewch eich bod yn gwneud cais cyn 8/1/17 i osgoi siom. Gellir gwneud hyn ar lein drwy Borth Addysg y Sir ond gweler isod y ddogfen bapur y gellir ei argraffu.

Reception 2018 Application Form WELSH docx(3)