DWLU DARLLEN

Mae’r gwaith o gynllunio llyfrgell newydd yr ysgol yn datblygu’n dda, gyda Blwyddyn 5 bron a gorffen eu dyluniadau terfynol.

Edrychwn ymlaen at rannu’r cynllun buddugol yn dilyn pleidlais gan ddisgyblion yr ysgol. Diolchwn eto i CRAFF Ysgol Iolo Morganwg am eu cefnogaeth.

Gweler isod gwybodaeth ynglŷn â’r llyfrau Dwlu Darllen sydd eisoes ar waith ers mis Medi.

Dwlu Darllen Reading