Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Atodaf wybodaeth am wasanaeth gofal plant Clwb Carco ar ein diwrnod HMS 16/2/18.

Dalier sylw – fe fydd angen isafswm o 12 i gynnal y clwb.

Diolch.

Hms iolo morganwg 16 chwefror