Blaenoriaethau'r Ysgol 2017-18

Gweler isod grynodeb o flaenoriaethau’r ysgol ar gyfer y flwyddyn. Ceir grynodeb o Gynllun Gwella’r Ysgol ynghyd a syniadau am sut i gefnogi’r ysgol i gyrraedd y nod, boed fel rhiant/warchodwr, aelod o’r bwrdd llywodraethol neu CRAFF....

HOLIADUR I RIENI-adborth

Diolch i chi am eich ymatebion. Gweler isod grynodeb o’r ymatebion a chopi o’r cynllun cyfathrebu sydd ar waith. Cyfathrebu...