NATIONAL TESTS

AMSERLEN / TIMETABLE 2/5/18 Darllen Cymraeg / Welsh Reading (Bl / Yr 2-6)) 3/5/18 Rhifedd Gweithdrefnol /  Numeracy Procedural (Bl / Yr2-6) 4/5/18 Rhifedd Rhesymu / Numeracy Reasoning (Bl / Yr 3) 8/5/18 Darllen Saesneg / English Reading (Bl / Yr 4-6) 9/5/18 Rhifedd...