Thema'r tymor

Thema Tymor y Gwanwyn Ydy’r ddraig yn tisian tan Does the dragon breathe fire Thema Tymor yr Hydref Pan af i...