Presenoldeb

Vale of Glamorgan Revised School Attendance Policy November 2016

Hoffwn eich atgoffa yn garedig o bwysigrwydd prydlondeb wrth gyrraedd yr Ysgol, a bod disgwyl i rieni lofnodi’r plentyn i mewn er mwyn i ni allu tracio prydlondeb. Mae colli cychwyn sesiwn ddysgu a chyrraedd wedi i ffrindiau a chyfoedion ymgartrefu yn y dosbarth yn gallu effeithio’n fawr ar hyder plentyn wrth baratoi ar gyfer diwrnod dysgu da. Gofynnwn hefyd i chi hefyd dalu sylw a dilyn ein canllawiau ar bresenoldeb, a rhoi gwybod yn syth os fydd eich plentyn yn absennol, gan ddatgan rheswm. Cewch wybodaeth am strategaeth sirol ynghylch presenoldeb CALLIO, ar ein gwefan a gofynnwn i chi gofio gofyn caniatâd am wyliau yn ystod amser ysgol. Ni fydd mwy na’ 10 diwrnod yn cael eu cytuno arnynt.

Gweler isod effaith absenoldebau.

Callio Foundation Phase (C)

Callio Holiday FS KS2 (C)