School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Calendr / Calendar

OurSchoolsApp (app rhad ac am ddim / Free App)

Dyma fydd ein prif ddull o gyfathrebu gyda’r rhieni. Cewch weld dyddiadau pwysig ar y calendr a newyddion cyfredol a gallwch sicrhau bod hysbysiad yn eich cyrraedd pan fydd gwybodaeth newydd yn cael ei rannu. Yn ogystal cewch weld y ddogfennaeth ddiweddarach, cylchlythyron, polisïau a gwybodaeth am fwydlen a gwyliau ysgol. Gofynnwn yn garedig i bob rhiant i lawr lwytho’r Ap, ac i gysylltu os nad ydy hyn yn bosib.

 

This will be our main method of communication with parents. You can see important dates on the calendar and current news and you can make sure you receive a notification when new information is shared. You can also view the later documentation, newsletters, policies and menu and school holiday information. We kindly ask all parents to download the App, and to get in touch if this is not possible.

OurSchoolsApp

Top