ICT Mark Accredited

cyswllt africa

PE Active Mark

investors in families

Podcastio Blwyddyn 5 yng nghwmni stiwdiobox.co.uk 


 

  Cylchlythyr Prosiect Moses Hydref 2013/ Moses Project Newsletter Autumn 2013

 

Dyma beth i ni wedi cyflawni hyd yn hyn...Here is what we've achieved so far...

 

 

 


 

Sioe Ffrangeg a Sbaeneg Haf 2013

French and Spanish Show Summer 2013


  

 

 

 

 


 

  

Gwasanaeth y Dosbarth Derbyn Haf 2012

 

 


 


 

 

Lluniau Santa Ar Streic 2011


 

Fideo Llangrannog Tachwedd 2011


 

Fideo Mr. Jones yn Kenya Hydref 2011/ Mr.Jones' Kenya Video Autumn 2011

 

 

 

Taith Mr. Jones i Kenya/Mr.Jones' visit to Kenya

 


 

 

    

Diwrnod T.Llew Jones Hydref 2011


 

Diwrnod MAT Ysgrifennu Ysgolion Clwstwr Cymraeg Bro Morgannwg gyda Tim Rylands Hydref 2011
 
MAT Writing Day. Welsh MEdium Cluster Schools with Tim Rylands. Autumn 2011
 


 

                                       

                                       LLuniau Prosiect Moses/The Moses project Photos

Mae prosiect Moses wedi ei sefydlu i gynnig cymorth i blant y Masai tra hefyd yn annog dealltwriaeth o ddinasyddiaeth fyd-eang a chynaladwyaeth.  Yn ystod Haf 2010 casglodd plant Ysgol Iolo adnoddau addysgiadol a'u hanfon i'w cyfeillion yn Ysgol Endonyosisidai, Kenya.  Yn ystod Hydref 2011 bydd Mr. Jones a chriw o wirfoddolwyr yr elusen yn ymweld a Kenya er mwyn ehangu ein cysylltiadau.  Galwch nol am fwy o wybodaeth cyn bo hir.

The Moses Project has been established to provide assistance for the Masai children whilst also encouraging an understanding of global citizenship and sustainability.  During Summer 2010 the children of Ysgol Iolo collected educational supplies and sent them out to the school in Endonyosisidai.  This Autumn Mr. Jones and a team of volunteers from the charity will visit Kenya to strengthen the links.  We will keep you updated.

 

Taith Mr Jones i Kenya/ Mr. Jones' visit to Kenya

 


 

 

 

 

                                     Ymweliad Dewi Pws Hydref 2010

                                         Dewi Pws' visit Autumn 2010


   

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Wythnos Amlddiwylliannol 2010                      Coleg Yr Iwerydd 2010

 

Eisteddfod yr Urdd, Llanerchaeron 2010         Ymweliad Henry Winkler Haf 2010

 


   

                                                                      

                                                    

 Fideo Aml-ddiwylliannol Samba 2013/Samba Workshop Multi Cultural Week video

 

Fideo Aml-ddiwylliannol Paniau Dur 2012/Steel Pan Multi Cultural Week Video

 

Diwrnod MAT Ysgrifennu Hydref 2011/

MAT Writing Day Autumn 2011

 

Fideo Ymweliad Dewi Pws/ Dewi Pws' Visit

 

 Fideo Aml-ddiwylliannol/ Multi Cultural week Video

 

Fideo Newyddion Blwyddyn 6/Year 6 News Video

 

ymweliad a chyfweliad â Henry Winkler/ Visit and Interview with Henry Winkler

 

                             Cyfweliad â Nicky Cox MBE / An Interview with Nicky Cox MBE

 


                                                                 

  PODELIADAU/PODCASTS

 

 

 Rhaglen Radio Grwp 1 gan ddisgyblion Blwyddyn 5. Gorffennaf 2013

                    Rhaglen Radio Grwp 2 gan ddisgyblion Blwyddyn 5. Gorffennaf 2013


 

Carol Yr Wýl gan Côr Ysgol Iolo Morganwg Rhagfyr 2012


 

 

 

 

             Podlen y Parti Deulais 2009

 

 

              Podlen y Parti Unsain Abertawe 2011- Safe 1af

 

             Podlen y Part Deulais Abertawe 2011-Safel 1af

 

 


 

 

 Newyddion Iolo/Iolo's News 


 

Newyddion Hydref 2012


 

Newyddion Iolo gan Mali ac Anni


Newyddion Iolo1


Stori Jos/Jos' Story