ICT Mark Accredited

cyswllt africa

PE Active Mark

investors in families

Podcastio Blwyddyn 5 yng nghwmni stiwdiobox.co.uk 


 

                                                         

  

Cylchlythyr Prosiect Moses Hydref 2013/ Moses Project Newsletter Autumn 2013

 

Dyma beth i ni wedi cyflawni hyd yn hyn...Here is what we've achieved so far...

 

  


 

Sioe Ffrangeg a Sbaeneg Haf 2013

French and Spanish Show Summer 2013


  

 

 

 


 

Gwasanaeth y Dosbarth Derbyn Haf 2012

  


 


 

 

Lluniau Santa Ar Streic 2011


 

Fideo Llangrannog Tachwedd 2011


 

Fideo Mr. Jones yn Kenya Hydref 2011/ Mr.Jones' Kenya Video Autumn 2011

  

Taith Mr. Jones i Kenya/Mr.Jones' visit to Kenya

 


 

 

    

Diwrnod T.Llew Jones Hydref 2011

 

 


 

                           

                            Lluniau Prosiect Moses/The Moses project Photos

Mae prosiect Moses wedi ei sefydlu i gynnig cymorth i blant y Masai tra hefyd yn annog dealltwriaeth o ddinasyddiaeth fyd-eang a chynaladwyaeth.  Yn ystod Haf 2010 casglodd plant Ysgol Iolo adnoddau addysgiadol a'u hanfon i'w cyfeillion yn Ysgol Endonyosisidai, Kenya.  Yn ystod Hydref 2011 bydd Mr. Jones a chriw o wirfoddolwyr yr elusen yn ymweld a Kenya er mwyn ehangu ein cysylltiadau.  Galwch nol am fwy o wybodaeth cyn bo hir.

The Moses Project has been established to provide assistance for the Masai children whilst also encouraging an understanding of global citizenship and sustainability.  During Summer 2010 the children of Ysgol Iolo collected educational supplies and sent them out to the school in Endonyosisidai.  This Autumn Mr. Jones and a team of volunteers from the charity will visit Kenya to strengthen the links.  We will keep you updated.

 Taith Mr Jones i Kenya/ Mr. Jones' visit to Kenya


 

                              

                                     Ymweliad Dewi Pws Hydref 2010

                                         Dewi Pws' visit Autumn 2010

  


   

                                                         

                                       

 Fideo Aml-ddiwylliannol Samba 2013/Samba Workshop Multi Cultural Week video

 

Fideo Aml-ddiwylliannol Paniau Dur 2012/Steel Pan Multi Cultural Week Video

 

Diwrnod MAT Ysgrifennu Hydref 2011/

MAT Writing Day Autumn 2011

 

Fideo Ymweliad Dewi Pws/ Dewi Pws' Visit

 

 Fideo Aml-ddiwylliannol/ Multi Cultural week Video

 

Fideo Newyddion Blwyddyn 6/Year 6 News Video

 

ymweliad a chyfweliad â Henry Winkler/ Visit and Interview with Henry Winkler

 Cyfweliad â Nicky Cox MBE / An Interview with Nicky Cox MBE

 


                                                

  PODELIADAU/PODCASTS 

                                                       

 Rhaglen Radio Grwp 1 gan ddisgyblion Blwyddyn 5. Gorffennaf 2013

                Rhaglen Radio Grwp 2 gan ddisgyblion Blwyddyn 5. Gorffennaf 2013


 

Carol Yr Wýl gan Côr Ysgol Iolo Morganwg Rhagfyr 2012


 

 

 

 

             Podlen y Parti Deulais 2009

 


 

 

 Newyddion Iolo/Iolo's News